FONT_SIZE

SCREEN

PROFILE

Layout

MENU_STYLE

Cpanel

Absolvenți Promoția 2011

“Programul universitar de masterat “Finanţe Corporative”, din cadrul Academiei de Studii Economice,  Facultatea de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse da Valori, se axează, în principal, pe experienţa de învăţare oferită studenţilor masteranzi,  prin parcurgerea unui program de învăţământ superior care asigură accesul la o calificare academică distinctă, menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a standardelor de învăţare. Cunoştinţele, competenţele şi abilităţile dobândite pe parcursul programului sunt suficiente pentru a permite absolvenţilor să se angajeze pe piaţa muncii, să dezvolte o afacere proprie, să continue studiile universitare în ciclul următor şi să înveţe permanent. Consider că relaţia dintre studentul masterand şi cadru didactic este una de parteneriat, în care fiecare îşi asumă responsabilitatea atingerii rezultatelor învăţării, care sunt explicate şi discutate cu studenţii din perspectiva relevanţei acestora pentru dezvoltarea lor personală. Fiecare cadru didactic dispune de strategii actualizate de predare pentru fiecare curs, conforme cu programul de studiu, caracteristicile studenţilor şi criteriile de calitate predefinite. În concluzie, apreciez că programul de studiu de masterat “Finanţe Corporative” reprezintă o punte de lansare a specialiştilor în domeniul finanţelor şi asigură absolvenţilor un loc pe piaţa companiilor naţionale şi internaţionale, cu o viziune deschisă către inovaţie. Sunt convinsă că programul de masterat oferit de Facultatea de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse da Valori atrage şi va continua să atragă prin performanţă şi standarde profesionale ridicate.”

Dr. RALUCA GEORGIANA MOSCU

Doctor în Ştiinţe Economice (2015), Domeniul Finanţe, Şcoala Doctorală Finanţe

Academia de Studii Economice din Bucureşti

Absolvent Master Finanţe Corporative, Promoţia 2011

 

“Decizia de a participa la studiile de master in cadrul programului de Finanţe Corporative a fost o decizie benefică pentru mine. Alegerea acestui master a venit aproape de la sine, eu fiind deja absolventa ciclului de licenţă a FABBV, însă nu am regretat-o până acum. Aici am reuşit să îmi construiesc o viziune asupra legăturilor profunde existente între caracteristicile intrinseci ale companiilor şi evoluţia lor pe piaţa de capital, subiect de mare interes pentru mine atât atunci cât şi acum, când sunt în cel de-al treilea an al studiilor doctorale. Tot în cadrul acestui master am început o cercetare preliminară a subiectului ce avea să devină tema tezei mele de doctorat, iar în toate aceste demersuri, am avut lângă mine oameni minunaţi, atât profesori cât şi colegi de master, care m-au ajutat, stimulat şi îndrumat spre noi orizonturi.”

Dr. ELENA VALENTINA ŢILICĂ

Doctor în Ştiinţe Economice (2015), Domeniul Finanţe, Şcoala Doctorală Finanţe

Academia de Studii Economice din Bucureşti

Absolvent Master Finanţe Corporative, Promoţia 2011

 

ADMITERE 2019

Evenimente în imagini