LOGIN_TO_YOUR_ACCOUNT

MOD_BT_LOGIN_USERNAME
MOD_BT_LOGIN_PASSWORD
BT_REMEMBER_ME

CREATE_AN_ACCOUNT

BTL_REQUIRED_FIELD
MOD_BT_LOGIN_NAME
MOD_BT_LOGIN_USERNAME
MOD_BT_LOGIN_PASSWORD
MOD_BT_VERIFY_PASSWORD
MOD_BT_EMAIL
MOD_BT_VERIFY_EMAIL

FONT_SIZE

SCREEN

PROFILE

Layout

MENU_STYLE

Cpanel

Competenţe

        În cadrul programului de master Finanţe Corporative sunt dobândite competenţe şi abilităţi specifice care vizează, în principal:

  • utilizarea adecvată a conceptelor, principiilor, teoriilor, metodologiilor şi instrumentelor avansate de lucru şi de cercetare în mediile profesionale dinamice specifice domeniului finanţelor corporative.
  • valorificarea cunoştinţelor specifice finanţelor corporative pentru explicarea, interpretarea şi soluţionarea unor situaţii noi generate de funcţionarea corporaţiilor naţionale şi multinaţionale, în context macroeconomic global, inclusiv pentru activitatea de învăţământ si de cercetare;
  • cunoaşterea aprofundată a politicilor, strategiilor şi tehnicilor din domeniul finanţelor corporative în plan teoretic, metodologic şi practic, precum şi utilizarea adecvată a limbajului specific în comunicarea cu medii profesionale diferite în scopul formulării judecăţile de valoare şi a fundamentării deciziilor manageriale.
  • elaborarea de proiecte şi programe profesionale şi/sau de cercetare pe probleme de: raportare, analiză şi planificare financiară; cuantificare a performanţelor întreprinderii şi a investiţiilor directe ale acesteia; evaluare a activelor financiare primare şi derivate; gestiune de portofoliu; optimizare a politicilor financiare şi fiscale; management financiar strategic intern şi internaţional, achiziţii şi fuziuni corporative, etc. utilizând inovativ un spectru variat de metode cantitative şi calitative;

ADMITERE 2019