LOGIN_TO_YOUR_ACCOUNT

MOD_BT_LOGIN_USERNAME
MOD_BT_LOGIN_PASSWORD
BT_REMEMBER_ME

CREATE_AN_ACCOUNT

BTL_REQUIRED_FIELD
MOD_BT_LOGIN_NAME
MOD_BT_LOGIN_USERNAME
MOD_BT_LOGIN_PASSWORD
MOD_BT_VERIFY_PASSWORD
MOD_BT_EMAIL
MOD_BT_VERIFY_EMAIL

FONT_SIZE

SCREEN

PROFILE

Layout

MENU_STYLE

Cpanel

Obiective

        Obiectivele programului de master vizează:

  • asigurarea pregătirii aprofundate pentru dobândirea cunoştinţelor şi formarea competenţelor necesare desfăşurării activităţii manageriale şi de execuţie în domeniul finanţelor corporative;
  • dezvoltarea abilităţilor pentru analiza corectă şi aprofundată a realităţii financiare de la nivelul companiilor, într-un mediu economic dinamic;
  • constituirea şi rafinarea unui ansamblu de abilităţi manageriale în domeniul financiar, prin intermediul cărora absolventul să fie capabil să reacţioneze corespunzător în diferitele situaţii, în contextul procesului decizional;   
  • dezvoltarea abilităţilor de analist financiar-fiscal şi evaluator pentru îmbunătăţirea nivelului de performanţă a întreprinderii pe care o (va) conduce;
  • acumularea de noi tehnici, metode şi instrumente de gestiune aferente domeniului finanţelor corporative pentru creşterea nivelului de competitivitate al companiei;
  • formarea şi dezvoltarea abilităţilor de cercetare ştiiţifică şi abordare cantitativă în domeniul finanţelor corporative;
  • crearea unei reţele de parteneri profesionali, ca bază pentru creşterea oportunităţilor în carieră.

 

 

 

ADMITERE 2019