FONT_SIZE

SCREEN

PROFILE

Layout

MENU_STYLE

Cpanel

Structura

             Programul de master Finanţe Corporative se organizează la forma de învăţământ cu frecvenţă  pe o durată de 2 ani (minimum 120 credite de studii transferabile). Fiecare semestru de studiu are minimum 30 credite de studii transferabile. Regulamentul privind activitatea didactică pentru programele de masterat îl puteţi accesa aici. Activităţile didactice se desfăsoară cu prezenţă în campus, programarea orelor de curs şi seminar fiind de luni până vineri între orele 16.30 - 20.50. Graficul activităţilor pentru anul universitar 2015-2016 la programele de masterat, precum şi Calendarul studentului le puteţi consulta aici.

             Primele trei semestre sunt dedicate aprofundării şi acumulării de noi cunoştinţe în domeniul finanţelor corporative, practica de specialitate şi seminarul ştiinţific în sprijinul elaborării lucrarii de disertaţie fiind prevăzute în ultimul semestru. Structura planului de învâtământ o puteţi găsi aici.

ADMITERE 2019

Evenimente în imagini